Wat weten instructeurs eigenlijk over leren?

Zoals te verwachten valt, niet ├ęcht veel. Een Australisch onderzoek kwam tot ongemakkelijke cijfers zoals: 79.5% van de trainers noemt positieve bekrachtiging “nuttig” maar slechts 2.8% (twee komma acht) kon uitleggen wat het eigenlijk is. Nu is dat natuurlijk geen kwaliteitsoordeel; je kan een fantastische instructeur zijn en nooit van leertheorie gehoord hebben, en zo zal het ook wel zijn voor de meeste fantastische instructeurs daarbuiten.
Maar de meeste instructeurs zijn niet “fantastisch”; de meesten zijn gemiddeld, en verkrijgen gemiddelde resultaten. En zij zijn het meest gebaat met inzicht in hoe leren eigenlijk gaat. Nog veel werk aan de winkel voor “equitation science”.