Enter your keyword

Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid

Aangeleerde hulpeloosheid gebeurt wanneer een mens of dier geleerd heeft dat wat hij ook probeert, hij geen invloed heeft op dat hem overkomt, en dus houdt hij op zelfs nog maar te proberen om te ontsnappen aan bijvoorbeeld straf of geweld. Hij geeft het gewoon op.

Dit is in duidelijke tegenspraak met wat het radicale behaviorisme geloofde, namelijk dat als je gedrag op een aversieve manier straft, het altijd achteruit zou gaan. Maar het blijkt dat op een bepaald moment straf waar je niet aan kan ontsnappen, élk gedrag doet ophouden.