Enter your keyword

Kettingen maken

Kettingen maken

Als je begrijpt hoe lussen werken, kan je die lussen groter gaan maken, door twee oefeningen te vragen vóór je bridget en beloont. Je paard moet dus twee dingen doen, voor één wortelschijfje. In principe werk je altijd van moelijkste naar makkelijkste oefening, of van nieuwste naar langst gekende oefening.Kettingen maken (‘chaining’) is ook een efficiënte manier om complexe oefeningen aan elkaar te knopen, als een samenstelling van kleinere oefeningen. Apporteren is een voorbeeld van een eenvoudige ketting. Ook dressuur- of reiningproeven zijn voorbeelden van kettingen.
Om goed te begrijpen hoe kettingen werken, begin je best op de grond.

Gedragsketting
Een gedragsketting is een opeenvolging van gedragingen (oefeningen) die aan elkaar gelinkt zijn in een doorlopende opeenvolging van cues, aan elkaar gekoppeld door cues, en in stand gehouden door een bekrachtiger aan het einde van de ketting. Elke cue in de ketting dient zowel als markeerder als bekrachtiger.
Een ketting heeft dus niet maar één (begin-)cue, maar bestaat uit een reeks van cues.

Chaining
Het aan elkaar schakelen van verschillende gedragingen in een doorlopende opeenvolging, aan elkaar gekoppeld door cues, en in stand gehouden door een bekrachtiger aan het einde van de ketting. Elke cue in de ketting dient zowel als markeerder als bekrachtiger.

Back-chaining
Het eerst trainen van het laatste gedrag van een ketting, dan het voorlaatste gedrag trainen, dan het gedrag daarvoor enzovoort. Elk opeenvolgende gedrag wordt zelf bekrachtiger voor het gedrag ervoor, steunend op het Premack-principe.

Een goeie ketting bestaat alleen maar als elke oefening apart ook goed is (een ketting is pas zo sterk als z’n zwakste schakel, weet je wel, zie ook: in lussen trainen). Een ketting is in principe vast: het paard weet op voorhand welke oefening nu zal volgen en wacht enkel op de ‘groen licht’-cue om die oefening te mógen uitvoeren.
Een ketting kan ook losser zijn, zo lang elke volgende cue maar een oefening start die de vorige “beloont”.

Een voorbeeld van chaining