Enter your keyword

Nieuwe dingen leren: eentje per dag

Nieuwe dingen leren: eentje per dag

Een nieuwe motorische vaardigheid (zoals bvb targetten met de ene hand en belonen met de andere) die je net nieuw aangeleerd hebt blijft zo’n 5-6 uur in je tijdelijke geheugen zitten. Die nieuwe info is gedurende die tijd heel kwetsbaar.
Als er allerlei andere dingen gebeuren (teveel andere info, zoals het proberen aanleren van een tweede nieuwe ding) dan verdwijnt het ook weer makkelijk. Je geheugen is namelijk niet bezig met “niets” doen, het is bezig met het verwerken van de gegevens, letterlijk het aanleggen van nieuwe zenuwbanen en -verbindingen. Hoe rustiger dat kan, hoe beter de te verwachten uitvoering van het nieuw geleerde – oftewel het latere motorisch geheugen.
Pas na die zes uur zit de nieuwe nu verwerkte info opgeslagen in het permanente geheugen, ook al is er gedurende die tijd niet geoefend. Het goede nieuws is dat na die zes uur het nieuw geleerde zowat hardwired is.

De tweede stap gebeurt alleen als je effectief slaapt: je opslaggeheugen is dan bezig met het verbeteren van je motorgeheugen: het nieuw aangeleerde wordt als het ware gestabiliseerd.

De derde stap is de heroproepingsfase waar de gestabiliseerde herinnering kan aangepast worden. Pas dan kan je dus ingrijpen door te verbeteren of veranderen, waarbij het hele proces opnieuw begint.

Dat betekent dus dat als je één nieuw ding hebt geleerd dat best wel moeilijk was, je jezelf een rustperiode van 5-6 uur moet gunnen. Trainen gaat dus best ’s ochtends of in de vroege namiddag, afhankelijk van wanneer je gaat slapen; niet ’s avonds dus – je hebt die 5-6 uur verwerkingstijd nodig vóór je slaap. Na daarna een nachtje slapen zal het dus beter gaan dan gisteren.

Daartegenover, als je iets nieuws “slecht” hebt geleerd kan je dus ofwel onmiddellijk, binnen die 5-6 uur ingrijpen om te wissen. Doe je niets, dan wordt dus de verkeerde uitvoering opgeslagen en “verbeterd” (of zo je wil, verslechterd) tijdens je slaap en zal het dus veel moeilijker zijn om van daaruit te corrigeren.

Wil je absoluut twéé nieuwe motorische vaardigheden op één dag leren, dan kan dat alleen effectief als je tussendoor anderhalf uur slaapt.

Referenties:
Neural Correlates of Motor Memory Consolidation (pdf)
Inhibitory control of competing motor memories (pdf)