Enter your keyword

Horror in het lab

Horror in het lab

Alles voor de wetenschap, nietwaar? Bij een recent Nederlands onderzoek werd onderzocht hoe lang de hersenen van ratten nog werken, na onthoofding – als onderdeel van een onderzoek naar de meest “humane” manier om een dier te doden. En dus gingen ze, nogal letterlijk, aan de slag.
Wie komt daar eigenlijk op? Enfin, het blijkt 4 seconden te zijn (bij mensen naar het schijnt tot 30 seconden, gebaseerd op getuigenissen tijdens de Franse revolutie). Gedurende die tijd werkt het brein gewoon door, en zijn ratten (en mensen) gewoon bij bewustzijn – meer nog, de hersenen ondernemen een poging om het hart terug aan de gang te krijgen. Pas dààrna gaat het licht uit. Als je denkt dat 4 seconden niet lang is, tel dan maar eens heel traag een-en-twin-tig, twee-en-twin-tig, drie-en-twin-tig, vier-en-twin-tig – in doodsangst – en dan pas bewusteloos, maar wel nog levend gedurende 50 seconden.
Enfin, de conclusie is dat deze manier van doden “niet inhumaan” is.