Enter your keyword

Spel en allogrooming zijn ethologische noden

Spel en allogrooming zijn ethologische noden

Recent onderzoek onder de vleugels van ‘onze’ Machteld Van Dierendonck gaat in op de vraag of spel en allogrooming ethologische noden zijn. Dat is een belangrijke vraag, want in de wet op de dierenbescherming staat dat dieren moeten gehouden worden op een manier die strookt met hun ethologische noden.
Maar spel en allogrooming (schoftkrauwen) kan je alleen maar als je minstens met twee bent, en niet op stal. Wat dus meteen zou betekenen dat solitaire stallen tegen de ethologische noden ingaan en dus, theoretisch althans, strafbaar.

Je kan het al raden: natuurlijk zijn het ethologische noden – meer nog: ze worden cruciaal genoemd.
Spel en allogrooming beantwoorden aan de 4 criteria voor ‘ethologisch noodzakelijk’:
1. alle paarden doen het
2. ze zijn zelfbekrachtigend (dwz meetbaar in het lichaam door het vrijkomen van bepaalde hormonen, en duidelijk zichtbaar gedrag dat toont dat paarden het prettig vinden)
3. ze hebben een ‘rebound effect’ (dwz dat paarden die niet hebben mogen spelen of allogroomen het verlies proberen in te halen door het  tijdelijk meer te gaan doen zodra ze dat wel mogen)
4. afwezigheid van spel en allogrooming leidt tot chronische stress.

De abstract van ‘Coping in groups of domestic horses – Review from a social and neurobiological perspective’ vind je hier.