Intrinsieke motivatie

Voor wie er nog over zou twijfelen dat dieren soms dingen doen gewoon omdat het fijn is (ook met gebruik van werktuigen):