Enter your keyword

Privacyverklaring

Privacybeleid

Privacybeleid

Inge Teblick hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van de website en anderere diensten van ingeteblick.be en itrainmyhorsesbrain.com.

1. INLEIDING

Inge Teblick neemt je privacy serieus. We zijn ook zelf gebruiker, en weten hoe het voelt als iemand je gegevens zomaar gebruikt om je ongevraagd lastig te vallen of zelfs om zonder dat je het weet je gegevens te gebruiken. We hebben een heel helder privacybeleid, dat er in het kort op neerkomt dat we niets raars doen met je gegevens, altijd op voorhand toestemming zullen vragen als we dat wel zouden gaan doen, en dat je ten allen tijde recht hebt om je gegevens te laten verwijderen.

2. GEGEVENSVERWERKER
Met “Inge Teblick”, ITrainMyHorsesBrain, ITMHB, ItClicksWithMyHorse (ook wel “wij”, “ons” in deze beleidsnota) wordt voornamelijk Ingeborg (Inge) Téblick bedoeld. Inge Téblick is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens (de ‘Data Protection Officer’).
Het adres van Ingeborg Téblick is Kiliaanstraat 37/2, 2570 Duffel. Je kan haar bereiken via 0476 52 69 10 of via info@ingeteblick.be en op elk moment vragen om je gegevens te wijzigen of wissen.

Inge Teblick gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites nooit om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.), tenzij je expliciet inschrijft op het ItClicks-pdf magazine. Inge Teblick stelt gegevens over bezoekers van haar websites niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Inge Teblick registreert al helemáál geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Webbezoek

Wanneer je onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard (via Google analytics, zie verder). Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Zoekopdrachten

Wanneer je op onze websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen je zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden, zodat we beter weten hoe we onze bezoekers kunnen helpen om te vinden wat ze zoeken. Deze gegevens worden
uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks

Kliks worden geregistreerd door Inge Teblick en door netwerken waaraan Inge Teblick deelneemt. Wanneer je op een paginalink klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Inge Teblick worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot jouw persoon.
Een cookie kan je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van je browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Inge Teblick of een maillijstservice (zoals MailChimp, dat wij gebruiken voor emailings) bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, of om ingelogd te blijven op een interactief deel van de website (forum, shop).

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kan cookies ook gewoon weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Als je cookies uitschakelt of weigert, is het mogelijk dat bepaalde functies van de websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vind je informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop je de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)

Google Analytics

Inge Teblick maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Inge Teblick te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Nieuwsbrieven

Inge Teblick maakt gebruik van de maillijstservice Mailchimp, die eigen registraties voert en die een eigen privacybeleid heeft. Deze kliks worden enkel geregisteerd als je je inschrijft voor het ItClicks pdf-magazine (of voor die inschrijving toestemming hebt gegeven) en houden onmiddellijk weer op als je je uitschrijft, wat je op elk moment kan doen.
Samen met je e-mailadres worden de technische gegevens daarvan gedurende enkele maanden bewaard. Je e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van je abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat je vrij voor je abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot jouw persoon kan worden herleid. Je kan jezelf te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer je er niet in slaagt je op deze manier af te melden, dan zullen wij je na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek (zoals een email met alle details) van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail

Wanneer je een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van je bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van je bericht. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites

Wanneer je deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor je je moet registreren en inloggen, dan staat het je vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in je profiel, in je handtekening, in de berichten die je plaatst, en dergelijke.
Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maak je zelf openbaar en dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het staat je evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, ‘nickname’) te hanteren en geen – of gefingeerde – persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door jou geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Wanneer je je aanmeldt voor activiteiten of diensten van Inge Teblick (zoals een leerarrangement met toegang tot een elektronische leeromgeving, een training of vergelijkbare bijeenkomst) waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van je worden verwacht, dan zal Inge Teblick die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen onze bedrijfsvoering, de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Interviews en citaten

Wanneer je voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en je na verloop van tijd een redelijk bezwaar hebt tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van je naam, en je naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op jouw verzoek te anonimiseren en je naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot jouw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met jou, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

Inge Teblick stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan Inge Teblick

Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Inge Teblick, dan kan je dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail (info@ingeteblick.be) indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. We zullen uiteraard steeds reageren op je mail of tekstbericht als we dat effectief zien, maar achten ons alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Inge Teblick.