Lab

Eum wat, “lab”? De hond? Euh nee, het laboratorium. Dit hoofdstuk is waarschijnlijk het hardst werken. Wat je hier vindt zijn droge definities over leer- en motivatietheorie, uitleg bij wetenschappelijk onderzoek, en vooral: een hele bibliotheek aan links naar de wetenschappelijke onderzoeken zelf.