Het ABC van gedrag

Een ABC is de meest functionele manier om naar gedrag te kijken.

Antecedent
= wat vooraf gaat aan een gedrag, de prikkel/oorzaak/stimulus. Het antecedent is wat er gebeurt net voor het gebeurt, dus dat wat het gedrag uitlokt; bijvoorbeeld: een plots, hard geluid.

Behavior
= het gedrag. Zowel een oefening als een probleem is eigenlijk een gedrag. Het gedrag wordt op een strikt functionele manier beschreven; bijvoorbeeld: het paard breekt uit de wei. Er worden dus geen veronderstellingen gemakt over wat het paard daarbij zou kunnen denken. Er wordt alleen gekeken naar wat er concreet gebeurt.

Consequence
= gevolg. Waarom doet het paard dit? Waarom werkt dit gedrag voor hem? Wat haalt hij eruit?
Wordt het paard beter van dit gedrag te stellen, of niet? Het paard is vrij om te vluchten, weg van het geluid -> het paard is beloond voor dit gedrag en dus is de kans dat het paard dit de volgende keer nog doet, groter.

Kijk eens naar de allereerste clickertrainings-oefening, namelijk de handtarget.
A -> B -> C
Mens steekt hand uit -> Paard raakt hand aan + hoort een geluid -> krijgt een wortelschijfje.

“Paard raakt hand aan” wordt tegelijk gemarkeerd, geassocieerd met een geluid: een bridge. De bridge kondigt dus zelf ook de wortel aan, en is dus zelf ook een prikkel of stimulus. De bridge is dus NIET een consequence, een gevolg, maar iets dat tegelijk met het gedrag gebeurt (vanuit het standpunt van het paard gezien) en de wortel aankondigt. De bridge helpt dus de overbrugging (bridging stimulus) te maken van gedrag naar consequence.